Маркази иноватсионии биология ва тибби
Акадамеияи миллии илмҳои Тоҷикистон
Маркази иноватсионии биология ва тиббиАкадамеияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Сатторов Ҷамшед Саидович

Директор, доктори илмҳои биологӣ, дотсент

Соли 1991 Донишкадаи лесотехникии шаҳри Лвовро бо ихтисоси хоҷагии ҷангал (рӯзона) хатм кардааст;
Соли 2011 маълумоти 2 юми худро дар Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур  бо ихтисоси иқтисодиёт дар КАС гирифтааст;

Фаъолияти илмӣ-омӯзгории худро соли 2006 ба ҳайси ассистенти кафедраи хоҷагии ҷангал ва бунёди чаманзори Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон оғоз намуда, соли 2013 ба вазифаи мудири кафедраи мазкур таъин гардидааст.

Соли 2010 рисолаи номзадии худро дар ш.Новосибирск таҳти мавзӯи   «Ресурсы эфирно масличных лекарственных растений в некоторых районах южного  склона Гиссарского хребта  Таджикистана», 03.02.14 – Захираҳои биологӣ) дифо намудааст;

унвони илмӣ – дотсент аз 31.12.2013 сол;

Мохи октябри соли 2020 дар шахри Новосибирск рисолаи доктории худро тахти мавзӯи «Биоразнообразие и ресурсы дикорастущих лекарственных растений в некоторых районах Цетрального Таджикистана» аз рӯи ихтисоси (03.02.14 – Захирахои биологи) бо муваффакият дифо намуд.

Ихтирооту патентҳо Нахустпатент № 349 аз 30.06.2010с. «Тарзи решабандии қаламчаҳои субинак – Origanum tyttanthum Gontch.»;

Самтҳои асоси фаъолияти илмӣ – гуногунии биологӣ ва захираҳои табиии растаниҳои шифобахш, дендрология, ҷангалпарварӣ; таъсири омилҳои экологӣ ба маҳсулнокии тухмӣ ва ва ашёи хоми растаниҳо; Фаъолияти илмӣ-методӣ: муаллифи 5 китоби дарсӣ (Растаниҳои доруворӣ, 2007; Дендрология, 2009; Растаниҳои шифобахш (Машғулиятҳои амалӣ ва лабораторӣ), 2012; Асосҳои бунёди ҷангалбоғ, 2013; Ҷангалпарварӣ, 2014; 1 монография «Биологическое разнообразие и ресурсы дикорастущих лекарственных растений ущелья Варзоб», 2017; 10 дастури методии гуногун оид ба иҷрои корҳои курсӣ, санҷишӣ ва таҷрибаомӯзии илмӣ-истеҳсолӣ ва 4 тавсиянома барои истеҳсолот мебошад, ки бо санадҳои воридкунӣ тасдиқ гардидаанд.

Омода намудани кадрҳо – дар солҳои 2021-23  ду номзади илми биология омода намудааст, яке аз рӯи ихтисоси  03.02.01-ботаника ва дигаре 1.5.20 – захираҳои биологӣ. Дар айни ҳол мушовири илмии 3 унвонҷӯ барои дастрас намудани унвони илмии доктори илмҳои биологӣ аз рӯи ихтисоси  03.02.01-ботаника мебошад.

Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотӣ: Роҳбари илмӣ ва иҷрокунандаи асосии 2 лоиҳаи илмии ҷумҳуриявии 5-сола ва 3 лоиҳаи Фонди Президентии таҳқиқоти бунёдӣ фаъолият бурдааст ва зиёда аз 100 адад маводи илмӣ нашр намудааст, аз он ҷумла дар маҷаллаҳое, ки аз ҷониби КОА-и назди Президенти ҶТ ва ВАК РФ эътироф гардидаанд:

 1. Саттаров Д.С. Оценка ресурсов Achillea filipendulina (Asteraceae) на территории ущелья Магов (Гиссарский хребет, Таджикистан) /Д.С. Саттаров //Раст. ресурсы. – 2011. – № 47, вып. 1. – С. 47–50.
 2. Саттаров Д.С. Оценка семенной продуктивности и качества семян душицы мелкоцветковой / Д.С. Саттаров // Кишоварз. – 2011. – Вып. 4 (52). – С. 20–22.
 3. Саттаров Д.С. Рекреационные ресурсы ущелья Гузгарф / Д.С. Саттаров, Н.С. Саидов // Кишоварз. – 2012.– Вып. 4 (56). – С. 23–25.
 4. Саттаров Д.С. Биологические ресурсы дикорастущих лекарственных растений ущелья Гузгарф /Д.С. Саттаров, С.Х. Вышегуров // Вестник НГАУ. – 2013.–
  №2 (27). – С. 34–38.
 5. Саттаров Д.С. Посевные качества семян биоты восточной в условиях Таджикистана /Д.С. Саттаров, З.Н. Холов // Кишоварз. – 2013. – Вып. 4 (60). – С. 17–19.
 6. Саттаров Д.С. Ресурсы промысловых зарослей дикорастущих лекарственных растений ущелья Сафедчашма / Д.С. Саттаров, С.Х. Вышегуров // Кишоварз. – 2014. – Вып. 3 (63). – С. 20–22.
 7. Саттаров Д.С. Качества семян кипариса аризонского и биоты восточной в условиях Центрального Таджикистана / Д.С. Саттаров, Х. Давлатёри // Кишоварз. – 2015. – Вып. 2 (66). – С. 16–18.
 8. Промысловые ресурсы лекарственных растений ущелья Оби-Зугора (Гиссарский хребет, Таджикистан) / Д.С. Саттаров, Н.С. Саидов, З.Н. Холов [и др.] // Доклады ТАСХН. – 2015. – №3. – С. 4–7.
 9. Саттаров Д.С. Оценка разнообразия и ресурсов дикорастущих лекарственных растений ущелья Оджук (Гиссарский хребет, Таджикистан) / Д.С. Саттаров, Н.С. Саидов // Изв. АН Республики Таджикистан. – 2015. – № 3 (191) – С. 18–24.
 10. 10. Саттаров Д.С. Ресурсы дикорастущих лекарственных растений ущелья Гажне (Гиссарский хребет, Таджикистан) / Д.С. Cаттаров, Х.С. Каримов // Вестник Тадж. нац. университета. – 2017. – № 1/1. – С. 258–262.
 11. Саттаров Д.С. Биоразнообразие дикорастущих лекарственных растений ущелья Гажне (Гиссарский хребет, Таджикистан) / Д.С. Саттаров, С.Х. Вышегуров // Достижения науки и техники АПК. – 2017. – Т. 31. №11. – С. 31-34.
 12. Саттаров Д.С. Влияние экологических факторов на семенную продуктивность шалфея мускатного – Salvia sclarea (Lamiaceae) / Д.С. Саттаров, Ш.С. Муродов // Изв. АН Республики Таджикистан. Отд-ние биол. и мед. наук. – 2017.– №3 (198). – С. 27-33.
 13. Саттаров Д.С., Каримов Х.С. Влияние температуры и количества осадков на семенную продуктивность душицы мелкоцветковой – Оriganum tyttanthum (Lamiaceae) (Гиссарский хребет, Таджикистан)/Д.С. Саттаров, Х.С. Каримов// Раст. ресурсы. – 2018. – № 54(3). – С. 367-374.
 14. Bioresources of wild medicinal plants in canions Gulobod and Saphedchashma (Gissar ridge, Tajikistan)/ J.S. Sattarov, S.Kh. Vishegurov, Sh.S. Murodov, R.R. Galeev, I.S. Samarin// International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7. – N 4.38. – P. 434-438.
 15. Biodiversity of wild medicinal plants in some areas of the southern slope of the Hissar ridge /D.S. Sattarov, S.Kh. Vyshegurov, R.R. Galeev// EPH International Journal of Biological & Pharmaceutical Science. – 2020. – Volume-6. Issue-1. – pp. 1-9.
 16. Sattarov D.S.,Vyshegurov S.Kh., Galeev R.R. Monitoring the species diversity of medicinal plants typical for the south slope of Hissar Ridge/Tajikistan/. Agronomy Research. – 2020. – 18 (2). – pp. 543-553.

tourismBaner

Истироатгоҳҳо, шифохонаҳо, муолиҳахонаҳо

Сатурн
Осоишгоҳи "Сатурн" воқеъ дар деҳаи Шамбарӣ буда, як маҷмааи муосир, ....

Мавзеъҳои таърихӣ

Қалъаи Ҳулбук
Ҳулбук комплекси бостоншиносӣ воқеъ дар деҳаи Меҳрободи ноҳияи Восеъи, вилояти ....

Мавзеъҳои табиӣ

Боғи табиии Ширкент
Боғи таърихӣ ва табиии Ширкент бо қарори кумитаи иҷроияи Турсунзода ....